Cosmogroup NGS Lab

Cosmogroup div. cosmolabo is gespecialiseerd in multi-omics analyse.

We beschikken over de modernste apparatuur op gebied van Next-Generation Sequencing (NGS), Liquid chromatography–mass spectrometry en Real-time PCR. Deze vormen de basis voor het innovatieve dienstenaanbod op gebied van genexpressieprofilering, microbioomanalyse, detectie van epigenetische veranderingen en moleculaire analyse. Het labo is gespecialiseerd in metabole diagnostiek en het optimaliseren van het atletisch vermogen en active ageing.

Als u meer wilt weten over hoe wij uw projecten kunnen ondersteunen die baat kunnen hebben bij een multi-omics-benadering, neem dan gerust contact op om uw volgend project verder te bespreken: info@cosmogroup.eu

Cosmogroup div. cosmolabo is specialised in multi-omics analysis.

Nous disposons des équipements les plus récents dans le domaine du séquençage de nouvelle génération (NGS), de la chromatographie liquide-spectrométrie de masse et de la PCR en temps réel. Ces équipements constituent la base d'une gamme innovante de services dans le domaine du profilage de l'expression des gènes, de l'analyse du microbiome, de la détection des changements épigénétiques et de l'analyse moléculaire. Le laboratoire est spécialisé dans le diagnostic métabolique et l'optimisation des capacités athlétiques et du vieillissement actif.

If you would like to know more about how we can support your projects that may benefit from a multiomics approach, please feel free to contact us to discuss your next project further: info@cosmogroup.eu

French